Vernielt de pil jouw geestelijke gezondheid?

Voor wie last heeft van andere soorten van hormonale anticonceptie.
Plaats reactie
Claudia
Site Admin
Berichten: 859
Lid geworden op: 16-12-2007 20:07

Vernielt de pil jouw geestelijke gezondheid?

Bericht door Claudia » 07-02-2008 21:36

Vernielt de pil jouw geestelijke gezondheid?
door Katherine Burnett-Watson 28 oktober 2005

In augustus 1960 werd de eerste anticonceptiepil, Enovid, gelanceerd voor verkoop in de USA.
De massa-marketing voor het medicijn was zo succesvol dat binnen 1 jaar na lancering van de
pil, meer dan 1 miljoen Amerikaanse vrouwen hem gebruikten. Toegejuicht als een revolutionaire
doorbraak in anticonceptie, beloofden de pharmaceutische bedrijven die de pil maakten de vrouwen
controle over hun voortplantingscyclus te geven en ze te bevrijden van ongewenste zwangerschappen.

Wat de fabrikanten verzuimden om te publiceren, of verzuimden om de ernst van te benadrukken,
waren de vele en gevarieerde bijwerkingen. Mentale en lichamelijke condities ondergaan door vrouwen terwijl
ze 'de Pil' gebruikten werden afgezwakt door de pharmaceutische bedrijven, en veel van de literatuur die de verpakking van het medicijn vergezelde wees er op dat veel van deze negatieve bijwerkingen niet direct konden worden toegeschreven aan de anticonceptiepil.

In 2005, 45 jaar na de eerste verkoop van de orale anticonceptiepil, nemen meer dan 10 miljoen Amerikaanse vrouwen een van de 35 merken die op de markt verkrijgbaar zijn. Hoewel orale anticonceptiemiddelen nog steeds de meest populaire vorm van hormonale anticonceptie zijn, hebben we door recente ontwikkelingen in de laatste tien jaar de komst gezien van hormonale pleisters, implantaten en injecties als alternatieven voor de pil.

Hoewel er veel ontwikkelingen zijn geweest in de manier waarop synthetische oestrogenen en progestines (de twee synthetische hormonen die worden gebruikt in hormonale anticonceptie) worden gecombineerd in het medicijn, tezamen met veranderingen in dosering en wijze van toediening, het overheersende feit dat veel vrouwen nog steeds negatieve bijwerkingen ondervinden heeft men zich nog niet adequaat op toegelegd.

Hoewel pharmaceutische bedrijven nu waarschuwingen toevoegen bij de verpakking van hun anticonceptiemiddel over de bijwerkingen die kunnen worden ondervonden, daarbij alles noemend van 'milde' symptomen van misselijkheid, hoofdpijnen, hirsutisme (overbeharing) en gewichtstoename, tot serieuze gezondheidsproblemen zoals de toegenomen kans op het ontwikkelen van bepaalde soorten kanker en botontkalking, wordt er zeer weinig gezegd over een overheersende bijwerking die veel vrouwen ondergaan: depressie.

De informatie bij de verpakking uit 1960 van Enovid meldt: 'soms kan een vrouw die Enovid neemt een psychische depressie ondervinden, ook al is het absoluut niet zeker dat dit wordt veroorzaakt door het nemen van Enovid' Bijna een halve eeuw later, en het advies is nog niet veel anders. Pharmaceutisch bedrijf Pfizer geeft de volgende informatie over hun orale anticonceptiemiddel Demulen op haar website: 'Vrouwen met een geschiedenis van depressie moeten zorgvuldig in de gaten worden gehouden en met het medicijn moet worden gestopt wanneer de depressie zich tot een ernstig niveau ontwikkelt.'

Bewijs uit anekdotes over depressie, stemmingswisselingen, of zich 'down' of verdoofd voelen terwijl men hormonale anticonceptie neemt is zeer bekend: bijna elke vrouw die bekend is met hormonale geboortebeperking heeft ofwel zelf deze symptomen ondervonden of kent iemand die dat heeft. Tot zeer kort geleden, is er zeer weinig medisch onderzoek geweest om zulke beweringen te ondersteunen.

Echter, nieuw onderzoek door de Australische Monash Universiteit zou dat allemaal wel eens kunnen veranderen.
Professor Jayashri Kulkarni van de afdeling Psychologie, Psychiatrie en Klinische Psychologie van de universiteit leidde een studie in maart 2005 die de scores op depressie vergeleek tussen gebruikers en niet-gebruikers van gecombineerde orale anticonceptiemiddelen. (leuk detail: in maart 2008 is een congres in Melbourne over de geestelijke gezondheid van vrouwen, waarbij deze professor ook aanwezig is Women's Mental Health)

De resultaten lieten zien dat vrouwen die de pil gebruikten een gemiddelde score op depressie hadden van 17.6, vergeleken met 9.8 in de niet-gebruikers groep. De vrouwen die in de studie waren betrokken waren ouder dan 18, niet zwanger en gaven geen borstvoeding, hadden geen geschiedenis van depressie en hadden in de voorafgaande 12 maanden geen antidepressiva geslikt.

'Dit is een belangrijke studie, omdat het ons helpt om de mogelijke invloed die de pil of hormonen kunnen hebben op de geestelijke gezondheid en het welbevinden van de gebruikers beter te kunnen begrijpen', zei Professor Kulkarni.
'Daaruitvolgend hopen we de kwaliteit van de geestelijke zorg voor vrouwen te verbeteren, en de ontwikkeling, het begrip van de manier waarop het werkt en het gebruik van anticonceptie te verbeteren.'

Een andere bron van informatie over hormonale anticonceptiemiddelen en de weerslag op de geestelijke gezondheid is een informeel onderzoek geleid door Aphrodite's moderator Holi, door middel van ons Anticonceptie discussie forum.

'Ik leed aan vreselijke symptomen zoals stemmingswisselingen, huilen om niks en een algemeen verdoofd gevoel over mijn hele leven' zei ze. 'Ik vond de site [Aphrodite] door op Google in te typen-"pil die je niet gek maakt", meer als een grap, en daar vond ik honderden vrouwen die leden aan dezelfde symptomen als ik, en meer dan dat. Ik ontwikkelde de enquete om vast te kunnen leggen hoeveel vrouwen dezelfde symptomen als ik ondervonden'.

Holi's enquete toonde dat 57 procent van de ondervraagden stemmingswisselingen meldden, 63 procent was prikkelbaar, 65 procent had last van irrationele huilbuien, en 69 procent voelde zich angstig en depressief na het nemen van hormonale anticonceptie.

Daarbij kwam, dat van de 66 procent van de ondervraagden die stopten met hormonale anticonceptie vanwege de bijwerkingen, bijna tweederde gedeeltelijk of geheel herstelde van de symptomen.

Andere cijfers uit de enquete onthulden dat 73 procent van de ondervraagden stelde dat hormonale anticonceptie een negatieve impact on hun leven had, en dat meer dan 50 procent van de ondervraagden die antidepressiva namen, dit deden om een depressie te behandelen die ontstond na het beginnen met hormonale anticonceptiemiddelen.

Hoewel Holi's onderzoeken alleen gebaseerd waren op een informele enquete, en de resultaten voornamelijk komen van vrouwen die de enquete vonden tijdens het zoeken naar informatie over negatieve bijwerkingen die ze al ondervonden, stelt de enquete vast wat veel vrouwen al jarenlang weten: hormonale anticonceptie kunnen een negatieve invloed hebben op je geestelijke gezondheid.

Misschien nog verontrustender dan het aantal ondervraagden in de enquete dat negatieve bijwerkingen heeft na het nemen van hormonale anticonceptie, is het feit dat 70 procent daarvan stelt dat zij niet waren gewaarschuwd over de mogelijke gevaren door hun artsen.

Uit de enquete blijkt ook dat veel vrouwen zeggen dat ze niet serieus werden genomen toen ze met hun artsen spraken over hun symptomen. Het lijkt er op dat, met geen concrete medische bewijzen om het tegendeel te bewijzen, sommige artsen de stellingen van hun patienten dat ze geestelijke gezondheidsproblemen ondervonden als gevolg van het nemen van hormonale anticonceptie niet geloven.

Maar waarom is het zo moeilijk om te geloven dat hormonale anticonceptiemiddelen een depressie veroorzaken? Tijden van grote hormonale veranderingen in het leven van een vrouw, zoals zwangerschap en de menopauze, hebben laten zien dat ze emotionele veranderingen veroorzaken. Waarom zou de kunstmatige manipulatie van de hormonen van een vrouw door het gebruik van hormonale anticonceptie dan als iets anders moeten worden gezien?

Serotonine, een neurotransmitter in de hersenen die de stemming verbetert en slaap en ontspanning helpt bevorderen, is geïdentificeerd als een factor in depressie. Mensen met een klinische depressie hebben lagere niveaus van hersen-serotonine, en veel antidepressiva werken door de afbraak te verhinderen, en zodoende een hoog niveau te houden van serotonine in de hersenen.

Progestageen is een synthetische versie van het vrouwelijke hormoon progesteron en wordt samen met een synthetisch oestrogeen gebruikt in de combinatiepil, en in zijn eentje in de mini-pil.
Van progestageen is bekend dat het de hersen-serotonine niveaus doet verlagen door de concentratie van een bepaald brein enzym te doen toenemen dat serotonine vermindert. Hormonale anticonceptiemiddelen zoals de mini-pil en Depo-Provera (driemaandelijkse hormooninjectie) zijn anticonceptiemiddelen met alleen progestagenen, en staan er om bekend om de klachten te verergeren van vrouwen die al last van een depressie hebben.

Als er al wetenschappelijk bewijs is betreffende progestagenen, dat ze een bestaande depressie verergeren door het verlagen van het hersen-serotonine niveau, is het dan zo'n grote stap om te bewijzen dat progestageen het niveau van hersen-serotonine in een geestelijk gezonde vrouw doet afnemen, om zo een depressie te veroorzaken?

Met nieuwe medische studies zoals die van Professor Kulkarni die op zoek zijn naar een link tussen hormonale anticonceptie en depressie, zou er binnenkort wel eens wetenschappelijk bewijs kunnen komen dat overeenkomt met het bewijs uit de verhalen van vrouwen over de afgelopen 45 jaar. De vraag is, waarom heeft het bijna een halve eeuw geduurd, voor deze verhalen belangrijk genoeg werden gevonden om een serieus wetenschappelijk onderzoek in te stellen?
Moeder van 4 kinderen, drie keer Mirena (in 2001, 2003 en 2007)

Claudia
Site Admin
Berichten: 859
Lid geworden op: 16-12-2007 20:07

Bericht door Claudia » 08-04-2008 18:22

Hieronder vind je de tekst van een interview met o.a. Professor Kulkarni naar aanleiding van haar onderzoek naar de relatie tussen pilgebruik en depressie (vertaling volgt):

Research finds some links between the pill and depression
PM - Monday, 28 February , 2005 18:33:00
Reporter: Ben Knight
MARK COLVIN: New research suggests that women who take the contraceptive pill are much more likely to suffer depression than those who don't.

The Psychiatry Research Centre at Melbourne's Alfred Hospital has been looking at links between the pill, hormones, and mental health.

Fewer than 100 women took part in the study, but the research team says the results are still important, given that a quarter of all women between the ages of 18 and 49 use the pill.

In Melbourne, Ben Knight.

BEN KNIGHT: Bronwyn Leslie is one of those women who've never had a good experience with the pill.

Several times she's tried to go on it, but has always had to stop, and it wasn't just the bloating and skin rashes.

She was also noticing distinct changes in her mood.

BRONWYN LESLIE: I became incredibly angry and moody, and up to the extent where my anger was really quite scary for me and then I guess also for everyone else around me. It was awful. It took away my libido, made me really flat. So the whole point behind… there was no point to… just taking it was a negative thing.

BEN KNIGHT: Amanda Vazirianis had a similar experience.

AMANDA VAZIRIANIS: Dullness, sort of teary, um, yeah, and I just didn't enjoy, you know, life. I wasn't enjoying things as much as what I should be, and there were a lot of good things that were occurring at the time, so I just knew that I'd attempted it that many times before, and I thought I'm just, this is not for me.

BEN KNIGHT: Both women have been part of a pilot study at Melbourne's Alfred Hospital into whether the combined contraceptive pill can cause depression in some women.

If it does, and that's yet to proven, it will answer the questions of a lot of women around the world, but will also give others, who haven't felt depressed, something to think seriously about.

The study was led by Professor Jayashri Kulkarni from the hospital's Psychiatry Research Centre.

Today she announced her results. Of 62 women in the study, half were on the pill and half were not, yet those who were using the pill had significantly higher levels of depression.

And Professor Kulkarni says the side effects are more than just mood swings.

JAYASHRI KULKARNI: The figures that we've got from the rating scales would suggest that it's moderately severe, and also it's going to be in the context of the woman's life, just what kind of ripple and impact effect it has.

In some women, who might have the resources that everything else is going well, they can actually cope with it. In other women it might be the last straw that, you know, really everything then becomes a very serious problem.

BEN KNIGHT: Her theory is that it's at least one of the hormones, oestrogen and progesterone, which is causing psychological side effects.

JAYASHRI KULKARNI: I think that what we've got is we've got artificial agents in both the progesterone and the oestrogen components that will no doubt have an impact on the whole hormone axis and the hormone productions in general.

So, when you have an outside agent it is going to have two possibilities. One is have a direct impact in the brain itself, and may in fact trigger those particular chemicals that might be depressogenic, or it could actually impact on the natural hormone production, and have a pathway that then triggers off a depression that way.

BEN KNIGHT: The pill is still an enormously popular and widely used form of contraception for women. Since it was introduced in 1961, more than 200-million women have used it.

And it's hard to think of another drug, perhaps apart from penicillin, which created such a sudden and huge impact on society.

And this is not the first time it's been linked to serious side effects. It's been found to increase the risk of cancers of the breast and the cervix, but also to reduce the risk of cancers of the ovaries and the womb.

The major study on a link to depression is still to be done, but the results of this pilot study are enough to have Professor Kulkarni very interested.

And while she certainly isn't warning anyone not to take the pill, she wants women and their doctors to be aware of the signs, and what might be behind them.

JAYASHRI KULKARNI: I'm urging clinicians and patients to look at the psychological side effects, which are not as easy to see sometimes, but can be devastating, even more devastating sometimes than the physical side effects.

So, it's really about asking for female patients to be heard when they do describe a change in mood.

MARK COLVIN: Professor Jayashri Kulkarni from the Alfred Hospital Psychiatry Research Centre, with Ben Knight.
Moeder van 4 kinderen, drie keer Mirena (in 2001, 2003 en 2007)

Plaats reactie