Dr. S. Hotze: Hysterie, Hypochondrie of hormonale disbalans?

Hier vind je informatie over hormonale disbalans, en goede links
Plaats reactie
Claudia
Site Admin
Berichten: 859
Lid geworden op: 16-12-2007 20:07

Dr. S. Hotze: Hysterie, Hypochondrie of hormonale disbalans?

Bericht door Claudia » 22-04-2008 16:17

Dit vond ik op het Engelstalige Yasmin-forum, Mo heeft het voor ons vertaald:

Hieronder staan nog een aantal fragmenten uit het boek ‘Hormones, Health and Happiness’ van dr. Steven Hotze. Best interessant...als voormalig regulier arts, en nu als natuurgeneeskundig allergoloog bekijkt hij de geschiedenis van de zorg aan vrouwen en van de reguliere geneeskunde:

Hysterie, hypochondrie of hormonale disbalans...
Wanneer de medische wereld vasthoudt aan achterhaalde theorieën en gebruiken zijn het de patiënten, meestal vrouwen, die hier het slachtoffer van worden. Vrouwen zijn altijd vaker het slachtoffer geweest dan mannen, omdat het medische vak in het verleden werd gedomineerd door mannen en altijd heeft neergekeken op vrouwen en hun gezondheidsproblemen.

Vanaf de tijd van de oude Grieken tot aan het begin van de twintigste eeuw werden vrouwen van wie men vond dat hun emoties buitensporig waren als hysterische vrouwen bestempeld. Hippocrates geloofde dat hysterie werd veroorzaakt door de verplaatsing van de baarmoeder vanuit de normale plek in het bekken naar andere delen van het lichaam. De term hysterie is afgeleid van het Griekse woord ‘hyster’, dat baarmoeder betekent. Hysterie betekent letterlijk ‘rondzwervende baarmoeder’. In andere perioden in het verleden werd hysterie toegeschreven aan bezetenheid door de duivel, seksuele verdringing of een aandachtzoekende persoonlijkheid.

Een meer waarschijnlijke verklaring voor de symptomen van vrouwen die als hysterica’s werden bestempeld is vrouwelijke hormonale disbalans, die eenvoudig kan worden verholpen met bio-identieke hormoonvervanging. De vrouwelijke hormonen werden echter pas in de jaren dertig van de vorige eeuw ontdekt. Dus gedurende tweeduizend jaar werden vrouwen van wie men de emoties buitensporig vond, opgesloten in krankzinnigengestichten of onderworpen aan barbaarse behandelingen zoals binden, vasten of purgeren. Sommigen werden zelfs als heks verbrand.

In het meer ‘moderne’ tijdperk van de twintigste eeuw kregen vrouwen met symptomen van hysterie elektrische shock-therapie of werden ze onderworpen aan zo veel medische en operatieve ingrepen dat de aandoening een nieuwe naam kreeg: ‘dik dossier-syndroom’. Tijdens mijn medische loopbaan heb ik ontelbare keren andere artsen deze vrouwen ‘simulanten’ horen noemen.

Tegenwoordig worden vrouwen eerder hypochonders genoemd dan hysterica’s, maar de implicatie dat vrouwen mindere wezens zijn houdt stand. Vrouwen van wie de uitslag van een bloedtest ‘normaal’ is, maar die blijven volhouden dat ze zich niet goed voelen, worden gezien als emotioneel onstabiel en geestelijk gestoord. Zoals ik al in een vorig hoofdstuk schreef, leerde een van mijn docenten mij tijdens de studie geneeskunde dat een vrouw op middelbare leeftijd die meer dan één grote klacht had als hypochonder moest worden beschouwd en antidepressiva moest krijgen voorgeschreven. Dit verklaart waarom artsen de overgrote meerderheid van antidepressiva aan vrouwen tussen de 35 en de 55 voorschrijven.

Als vrouwen zomaar als neurotisch of gek worden bestempeld, worden ze ook zomaar blootgesteld aan onnodige chirurgische ingrepen. In ‘Confessions of a Medical Heretic’ berichtte dr. Mendelsohn dat 43% van de baarmoederverwijderingen die in zes ziekenhuizen in New York werden uitgevoerd later medisch onnodig bleken te zijn. Toen het boek van dr. Mendelsohn werd gepubliceerd in 1979 ondergingen elk jaar ongeveer 750.000 vrouwen een baarmoederverwijdering, wat betekent dat in één jaar ongeveer 300.000 vrouwen onnodig werden gesteriliseerd.

In 1988 schreef de gynaecoloog Vicki Hufnagel een boek met de naam ‘No More Hysterectomies’ dat liet zien hoe weinig deze situatie was verbeterd. Volgens haar onderzoek was het aantal baarmoederverwijderingen de afgelopen tien jaar jaarlijks afgenomen, maar was het aantal baarmoederverwijderingen dat medisch niet noodzakelijk was omhooggeschoten. Volgens haar schatting had ongeveer 90 % van alle baarmoederverwijderingen vermeden kunnen worden, als er andere opties waren onderzocht en aan vrouwen waren aangeboden.

Maar de tragedie stopt niet bij dit statistische gegeven. Aan miljoenen vrouwen die op aandringen van hun arts door chirurgische ingrepen in de menopauze kwamen, en aan miljoenen andere vrouwen die de menopauze doorkwamen en hun baarmoeder behielden, zijn kunstmatige hormonen voorgeschreven zoals Premarin en Provera om hun opvliegers te verlichten, hun botten te beschermen en het risico op hartaandoeningen te verminderen. Niet alleen verminderden deze medicijnen hun risico op hartaandoeningen niet, ze vergrootten zelfs het risico. Zoals ik schreef in hoofdstuk 7 werd het Women’s Health Initiative (WHI) voortijdig gestopt omdat vrouwen die kunstmatige hormonen gebruikten een verhoogd risico op borstkanker, hartaandoeningen, beroerte en longembolie bleken te hebben vergeleken met de vrouwen die een placebo kregen.

Ondanks de vele negatieve berichten van de WHI, de Million Women Study en andere studies, worden de kunstmatige hormonen nog steeds gebruikt. De farmaceuten zullen een dergelijk winstgevend farmaceutisch product niet vrijwillig opgeven. Wyeth is na de nadelige berichtgeving over hun product Prempro een nieuwe versie van Prempro gaan promoten, met een lagere dosis hormonen. Ik noem het ‘Prempro light’.

Moderne geneeskunde is de nieuwe religie

In de Webster’s wordt religie gedefinieerd als een ‘doel, principe of geloofssysteem waar met bezieling of geloof trouw aan wordt gebleven’. Volgens deze definitie heeft moderne geneeskunde alle kenmerken van een religie. Deze waarneming werd het eerst gedaan door dr. Robert Mendelsohn in zijn boek ‘Confessions of a Medical Heretic’, dat verplicht leesvoer moet zijn voor elke eerstejaars student geneeskunde.

De grote medische centra zijn kathedralen van dit religieuze systeem en de geneeskundeopleidingen zijn de seminaries waar de novices worden opgeleid in de mysteriën van de geneeskundedoctrine en waar ze hun priesterlijke plichten leren. Bij het afstuderen wordt met veel pracht en praal de titel van arts verleend aan deze grondig geïndoctrineerde ‘geestelijken’.

Vervuld van zendingsdrang trekt de zojuist gewijde geestelijke de witte jas aan en doet de stethoscoop om. Deze fungeren als de rekwisieten van zijn geneeskunde via medicijnen. Hij vestigt zijn kantoor als zijn kapel en wacht tot de ware gelovige, de lijdende patiënt, zijn hulp zoekt. Hij hoeft niet lang te wachten.

Wanneer de patiënte arriveert, wordt ze naar de onderzoekskamer begeleid, dat de moderne geneeskundeversie van de biechtstoel is, waar ze nerveus op de arts wacht. Hij maakt zijn entree, met de kaart in zijn hand waarop hij haar klachten zal noteren, haar voorgeschiedenis en zijn oordeel over haar aandoening zal opschrijven. Nadat haar is gevraagd waarom ze bij de arts is, beschrijft de patiënte haar probleem. Ze wordt vervolgens ondervraagd en moet opbiechten of ze al dan niet te veel koffie of alcohol drinkt, te veel junkfood eet, rookt, zich te veel zorgen maakt of te weinig beweegt.

Wanneer er niets uit de bloedtesten komt, zegt de arts dat ze haar gezondheidsproblemen aan zichzelf te danken heeft en biedt haar medicijnen om het probleem op te lossen. Dit is doorgaans een antidepressivum, dat fungeert als de heilige communie van de moderne geneeskundereligie. Het weigeren dit medicijn te gebruiken, of het vragen of het medicijn kwaad kan, wordt als heiligschennis beschouwd.

Als u het moeilijk vindt om de religieuze aard van het medische beroep te begrijpen, vraag uw arts de volgende keer dat hij/zij een medicijn, een laboratoriumtest, een diagnostische procedure of een chirurgische ingreep voorschrijft “Waarom is dit nodig?” Als u blijft doorvragen, zal de arts uiteindelijk zeggen “Vertrouw me”. Vertrouwen zonder vragen te stellen is de basis van religieus geloof.

Wanneer geneeskunde religieuze trekken krijgt en de handelingen als heilig worden beschouwd, zijn de patiënten de voornaamste slachtoffers. Artsen die echter wagen het overheersende dogma in twijfel te trekken worden mogelijk ook slachtoffer van de medische gevestigde orde.

:wink:
Moeder van 4 kinderen, drie keer Mirena (in 2001, 2003 en 2007)

marja
Ervaren Forumlid
Berichten: 33
Lid geworden op: 18-12-2007 10:31

Bericht door marja » 10-05-2008 12:59

hallo mo en claudia,

goed stuk en goed vertaald!
zou ik het in mijn blog "de eyeopener" mogen plaatsen?

ik heb laatst ook een leuk stukje geplaatst waar de medici ook vergeleken worden met religieuze leiders. maar het is ook zo dat de patienten zelf dit "geloof" gekozen hebben omdat dat de gemakkelijkste weg is. hoef je zelf niet na te denken en de verantwoordelijkheid voor je gezondheid op eigen schouders te nemen.

http://deeyeopener.web-log.nl/eye_opene ... -psyc.html
m.v.g.

marja

Claudia
Site Admin
Berichten: 859
Lid geworden op: 16-12-2007 20:07

Bericht door Claudia » 10-05-2008 13:46

Hoi Marja,

Wat mij betreft is het prima wanneer je het artikel overneemt :wink: Hoe meer vrouwen dit lezen, hoe beter :D
En ook een goed artikel inderdaad op je site, ik heb het net even gelezen :wink:

Groetjes,

Claudia
Moeder van 4 kinderen, drie keer Mirena (in 2001, 2003 en 2007)

marja
Ervaren Forumlid
Berichten: 33
Lid geworden op: 18-12-2007 10:31

Bericht door marja » 10-05-2008 13:49

bedankt, ik ga het er meteen inzetten met een link naar jouw forum :D
m.v.g.

marja

Plaats reactie