PCOS/Diabetes en Progesteron

Voor wie last heeft van andere soorten van hormonale anticonceptie.
Plaats reactie
Claudia
Site Admin
Berichten: 859
Lid geworden op: 16-12-2007 20:07

PCOS/Diabetes en Progesteron

Bericht door Claudia » 03-07-2008 11:26

Dank zij Mo dit artikel over de relatie tussen toename van het aantal gevallen van PCOS en zwaarlijvigheid als gevolg van het gebruik van progesteron op jeugdige leeftijd (Mo heeft het voor ons vertaald):

Toename van PCOS en zwaarlijvigheid door het gebruik van progestagenen op jonge leeftijd?

2 maart 2006

Ellen C G Grant,
arts en medisch gynaecoloog
Kingston-upon-Thames, KT2 7JU, Verenigd Koninkrijk

Professor Balen en collega’s schrijven dat PCOS toeneemt omdat meer vrouwen zwaarlijvig worden.1 Het gebruik van progestageen kan snelle gewichtstoename veroorzaken en veel meisjes in de puberteit weigeren daarom de pil te blijven slikken.
In een poging om het aantal ongewenste tienerzwangerschappen omlaag te brengen, worden langer werkende vormen van progestageen gebruikt. Helaas veroorzaakte depomedroxyprogesteronacetaat (DMPA) aanzienlijk meer gewichtstoename bij langer gebruik door pubermeisjes dan de pil. Na 18 maanden waren zwaarlijvige meisjes 9 kilo aangekomen terwijl niet-zwaarlijvige meisjes 4 kilo waren aangekomen. De auteurs vonden dat de potentiële bijdrage van DMPA aan ernstige zwaarlijvigheid bij pubers zorgelijk is.2 DMPA zou geen inherente oestrogene of androgene effecten hebben, wat suggereert dat gewichtstoename die wordt veroorzaakt door DMPA een progestageen effect is.
Het gebruik van progestagenen kan ook het risico op PCOS verhogen. In de Walnut Creek Contraceptive Drug Study hadden aanzienlijk meer pilgebruiksters in de leeftijd van 18 tot 39 niet-functionele ovariumcysten dan vrouwen die de pil nooit hadden geslikt (50/7506 versus 4/2556).3 Er zijn minder functionele cysten te verwachten bij gebruiksters van progestagenen die zorgen dat de eierstokken niet functioneren. Het gebruik van vruchtbaarheidspreparaten kan ook ovariumcysten veroorzaken.
Progestageengebruik verhoogt ook het risico op diabetes. Bij een studie waarbij 210 vrouwen 150 µg levonorgestrel en 30 µg ethinyl oestradiol namen, was 60% binnen 15 maanden gestopt en na 3 jaar slikte nog slechts 8% de hormonen. Bij 6 vrouwen kwam de glucosetolerantie binnen het diabetesbereik, maar dit verbeterde toen de vrouwen stopten met slikken vanwege bijwerkingen, waaronder gewichtstoename.4
Het is redelijk dat zwaarlijvige vrouwen met PCOS geen vruchtbaarheidspreparaten krijgen, waardoor ze het risico lopen op de ontwikkeling van meer ovariumcysten en meer gewichtstoename. Advies over gewichtsverlagende hypo-allergene diëten met veel eiwitten en veranderingen in leefstijl verdient de voorkeur.

1 Balen AH, Dresner M, Scott EM, Drife JO. Should obese women with polycystic ovary syndrome receive treatment for infertility? BMJ 2006; 332: 434-435.
2 Bonny AE, Ziegler J, Harvey R, et al. Weight gain in obese and nonobese adolescent girls initiating depot medroxyprogesterone, oral contraceptive pills, or no hormonal contraceptive method. Arch Pediatr Adolesc Med. 2006; 160: 40-5.
3 Ramcharan S. Pellegrin RR, Hsu J-P, et al. Walnut Creek Contraceptive Drug Study 1981; Center for Population Research Monograph; Vol 111: P 162.
4 Wynn V. Effects of duration of low-dose oral contraceptive administration on carbohydrate metabolism. Am J Obstet Gynecol 1982: 142: 739-43.
Competing interests: None declared

Het originele artikel:

Increase in POCS and obesity due to young-age use of progesterones?

2 March 2006

Ellen C G Grant,
physican and medical gynaecologist
Kingston-upon-Thames, KT2 7JU, UK
Send response to journal:

Re: Increase in POCS and obesity due to young-age use of progesterones?

Professor Balen and colleagues write that PCOS is increasing because more women are becoming obese.1
Progesterone use can cause rapid weight gain and many adolescent girls therefore refuse to continue taking the Pill.
In an attempt to cut the numbers of unplanned teenage pregnancies more longer-acting forms of progesterone are being used. Unfortunately depo medroxyprogesterone acetate (DMPA) caused significantly greater weight gain with longer use in adolescent girls than the Pill. After 18 months obese girls gained 9 kg while non-obese girls gained 4 kg. The authors considered that the potential contribution of DMPA to severe obesity in adolescents is concerning.2 DMPA is reported to have no inherent oestrogenic or androgenic effects, which suggests that weight gain induced by DMPA is a progestogenic effect.
Use of progestogens can also increase the risk of PCOS. In the Walnut Creek Contraceptive Drug Study significantly more oral contraceptive users aged 18-39 had non-functioning ovarian cysts than never users (50/7506 with 4/2556).3 Fewer functioning cysts would be expected in users of progestogens designed to stop ovaries functioning. Use of fertility drugs can also cause ovarian cysts.
Progestogen use also increases the risk of diabetes. In a study of 210 women taking 150 µg levonorgestrel and 30 µg ethinyl oestradiol, 60% had stopped by 15 months and only 8% were current users at 3 years. Glucose tolerance tests deteriorated into the diabetic rangein 6 women but improved when oral contraceptives were stopped for side-effects including weight gain.4
It is reasonable that obese women with PCOS are not given fertility drugs risking more ovarian cyst development and further weight gain. Advice about weight reducing high protein/low allergy diets and life-style changes is preferable.

1 Balen AH, Dresner M, Scott EM, Drife JO. Should obese women with polycystic ovary syndrome receive treatment for infertility? BMJ 2006; 332: 434-435.
2 Bonny AE, Ziegler J, Harvey R, et al. Weight gain in obese and nonobese adolescent girls initiating depot medroxyprogesterone, oral contraceptive pills, or no hormonal contraceptive method. Arch Pediatr Adolesc Med. 2006; 160: 40-5.
3 Ramcharan S. Pellegrin RR, Hsu J-P, et al. Walnut Creek Contraceptive Drug Study 1981; Center for Population Research Monograph; Vol 111: P 162.
4 Wynn V. Effects of duration of low-dose oral contraceptive administration on carbohydrate metabolism. Am J Obstet Gynecol 1982: 142: 739-43.
Competing interests: None declared
Moeder van 4 kinderen, drie keer Mirena (in 2001, 2003 en 2007)

Plaats reactie